bloggers! do u love to sing or love music? you guys are free to request ur favorite songs! en welcome to "TAMBAYAN NG MGA MUSIC ADDICT"

salamat sa pagdaan

Saturday, May 29, 2010


TABI
tutubi's song


La la la la la…
La la…
Naranasan mo na ba
Mawalan ng makakasama?
Sa gitna ng daan
Hindi malaman ang pupuntahan
Huwag mag-alala
Hindi kita pababayaan
Sa iyong tabi
Ako ay iyong mahahawakan
Naranasan mo na ba
Madapa at masugatan?
Hawakan mo ako
Hinding-hindi iiwan

1 comment: